GP STAINLESS CONSTRUCTIONS

Beitsen en passiveren

BEITSEN

 

GP Stainless Group verwerkt grote hoeveelheden roestvast staal. Veel voorkomende bewerkingen zijn lassen, slijpen en verspanen. Door deze bewerkingen wordt de natuurlijk gevormde passiveerlaag verwijderd. Door de aanwezigheid van chroom kan spontaan een nieuwe passiveerlaag ontstaan. Tot het moment dat de laag weer intact is (dit duurt enkele minuten tot dagen), kunnen corrosieprocessen met het basismateriaal op gang komen. Wanneer zo’n corrosieproces eenmaal gestart is, kan de passiveerlaag lokaal niet worden gevormd en zal de corrosie ongehinderd doorgang vinden. Passivering kan namelijk alleen plaatsvinden op een metallisch blank oppervlak. De vorming van de passiveerlaag kan gehinderd worden door onder andere:

  • vervuiling van het oppervlak door ijzer (ijzercontaminatie), vet en/of vuil;
  • deformatie van het oppervlak;
  • lasverkleuring;
  • de samenstelling van de atmosfeer.

Het gevolg is dat er een actieve laag ontstaat in plaats van een passieve. De corrosiebestendigheid van het materiaal is hierdoor ernstig verminderd.

Zware oxidehuiden (zoals smeedhuid, walshuid, giethuid en aanloopkleuren) zijn zichtbaar als (vaak) donkergrijze lagen. Voor een goede corrosiebestendigheid dienen deze lagen verwijderd te worden. Dit kan mechanisch door bijvoorbeeld stralen, slijpen en borstelen, maar het kan ook chemisch door middel van een beitsbehandeling. Bij beitsen wordt het product meestal ondergedompeld (dompelbeitsen) of besproeid (sproeibeitsen) in een oplossing met salpeterzuur (HNO3) en fluorwaterstofzuur (HF). Andere oplossingen zijn verdund zwavelzuur (H2SO4), zoutzuur (HCl) en ijzer(III)sulfaat ((Fe2(SO4)3) [4]. Ook worden beitspasta’s (gel) toegepast die handmatig met borstel of spuit worden aangebracht. De toepasbare oplossing is afhankelijk van het RVS-type.

Het zuur (bijvoorbeeld H2SO4) gaat een chemische reactie aan met de oxidehuid. Ook dringt het door de scheuren en spleten van de oxidelaag waar het een chemische reactie aangaat met het meest binnenste deel van de oxidehuid en het basismateriaal. Hierbij wordt waterstof (H2) gevormd, die helpt de oxidehuid los te maken van het basismateriaal . Wat over blijft is een metallisch blank oppervlak dat uitstekend passiveerbaar is. Wanneer het verwijderen van de oxidelaag en de corrosieproducten het hoofddoel is, dan worden vaak inhibitoren (beitsremmers) toegevoegd om aantasting van het onderliggende metaal te beperken. Het oppervlak wordt minder ruw en biedt een betere bescherming tegen putvorming ook wel pitting genoemd.

 

SPOELEN

 

De aantasting van het oppervlak door de beitsvloeistof wordt gestopt door het product grondig te spoelen. Dit wordt uitgevoerd met kraanwater of gedemineraliseerd water om vlekvorming te voorkomen.

 

PASSIVEREN

 

Door passiveren wordt snel en gecontroleerd langs kunstmatige weg een dikke chroomoxidelaag gevormd waardoor de grootst mogelijke corrosiebestendigheid, voor die specifieke legering, wordt verkregen. Door het beitsen en verspanen is de beschermende passiveerlaag (Cr2O3) verwijderd. Het herstellen van de passiveerlaag via natuurlijke weg kan enkele minuten tot dagen duren. Dit proces kan versneld worden door het product een passiveringsbehandeling te geven. Hierdoor wordt het chroom (aanwezig in het oppervlak) geoxideerd waardoor een beschermende laag wordt gevormd die normaal pas na lange tijd ontstaat. Lichte verontreinigingen (bijvoorbeeld ijzerdeeltjes uit andere processen (zgn. vliegroest), gereedschappen en snijvloeistoffen) aan het oppervlak worden met dit proces verwijderd. Het product wordt ondergedompeld in een oxiderend bad (zoals salpeterzuur, verdund zwavelzuur of natriumdichromaat). De samenstelling van het bad is afhankelijk van de legering.

Bron: https://www.alurvs.nl/roestvast-staal/artikellijst/487/

Glasparelstralen

GLASPARELSTRALEN

 

Glasparelstralen is een bewerkingstechniek, waarbij met glasparels een oppervlak van een RVS constructie wordt behandeld. Hierdoor worden materiaaleigenschappen verbeterd. Glasparelen wordt binnen de GP Stainless Group intern uitgevoerd in een straalhal van ca. 5 x 10 meter, met een hoogte van 3 meter. Het glasparelen wordt uitgevoerd met perslucht op een druk van ( 2-6 bar). De glasparels die we binnen de GP Stainles Group gebruiken variëren van 70-200 µm, hierin wordt gekozen aan de hand van de uiteindelijke toepassing. Met een fijnere glasparel wordt ook altijd een gladdere afwerking behaald.

Nat stralen

NATSTRALEN

 

Om een hoogwaardige en gelijke afwerking van de RVS delen te krijgen welke gemaakt worden binnen de GP Stainless Group, worden de materialen op klantaanvraag nat gestraald. Natstralen betreft een innovatie oppervlaktebehandeling en conditionering van roestvaststaal. Natstralen biedt de volgende voordelen voor zowel grote constructies als kleine onderdelen:

– Alle oppervlakte-eigenschappen worden in één enkele behandeling/beweging uitgevoerd.

– Het proces laat toe om een zeer efficiënte reiniging en zeer fijne afwerking te bereiken, ook op onregelmatig gevormde oppervlakken.

– Oppervlakteruwheid en -topografie worden gelijkmatig gegenereerd in alle richtingen, wat resulteert in een isotroop oppervlak.

– De oppervlakte wordt op micro-niveau gereinigd.

– Uniforme afwerking en uitstraling.

– Na behandeling heeft het oppervlak hydrofobe eigenschappen.

– Duurzame technologie omdat er  geen gebruik gemaakt wordt van gevaarlijke of giftige chemische stoffen.

– Het proces maakt gebruik van een veilige, inerte, niet schadelijke reinigingssuspensie.

– Gezondheids- of milieuproblemen zijn niet van toepassing en het proces is volledig stofvrij.

Elektrolytisch polijsten

Principe van elektrolytisch polijsten:

Elektrolytisch polijsten is een elektrochemisch proces waarbij materiaal wordt verwijderd van een metalen werkstuk. Het wordt toegepast om oppervlakten te polijsten (gladder te maken).Het elektrolytisch polijsten gebeurt door het plaatsen van het werkstuk in een bad met elektrolyt, een bad met een geleidende vloeistof. Tussen de kathoden en het anodische werkstuk wordt een elektrische spanning V aangelegd. De spanning dwingt de metaalionen van het oppervlak van het werkstuk naar de kathoden te verplaatsen. Hierdoor verdwijnen de oneffenheden van het oppervlak, dat daardoor gladder wordt.Elektrolytisch polijsten is het omgekeerde proces van elektrodepositie.

polijsten

POLIJSTEN RVS

 

Bij het polijsten van RVS wordt de oppervlakte glad en glanzend gemaakt. Door met een steeds fijnere korrel te schuren, wordt het materiaal steeds gladder. Pas na het slijpen wordt er begonnen met het polijsten van het materiaal door middel van verschillende poetsmethodes en pasta’s. Zo ontstaat een hoogwaardig gepolijste oppervlakte met een zeer lage ruwheid die kleiner is dan Ra<0,025 µm. Dit ziet er niet alleen fraai uit, het zorgt ook ervoor dat bacteriën zich minder makkelijk aan het oppervlak hechten. Aangezien de doelgroepen van GP Stainless Group zich bevinden in de farma- en foodmarkt is het voorkomen van contaminatie door bacterien een belangrijk issue.

Slijpen en Borstelen

SLIJPEN EN BORSTELEN

 

GP Stainless Group verzorgt ook het korrelslijpen en borstelen van uw RVS-producten, na fabricage. Ook werkt de GP Stainless Group nauw samen met een aantal bekende namen in de markt voor het uitbesteden van slijp- en borstelwerkzaamheden van plaatwerk en kokers. GP Stainless Group kan voorzien in het wegslijpen van lassen van een constructie of machine. Wanneer deze vervolgens gestraald of natgestraald wordt is er een uniforme oppervlakte te zien waarbij de las ‘onzichtbaar’ is geworden. Voor diverse toepassingen in de farma- en foodmarkt wordt deze methode toegepast.

 

Eén van onze specialismen is het slijpen op elke gewenste ruwheid, volgens klantspecificaties. Producten, maar ook complete machines en trechters slijpen wij uiterst nauwkeurig op elke gewenste ruwheid, volgens klantspecificaties en voorgeschreven eisen en normeringen. De afmeting van uw product speelt bij RVS Finish geen enkele rol. Op onze halfautomatische slijptafels kunnen wij ieder product behandelen. Bij RVS Finish is het totale bewerkingsproces leidend om te komen tot de door u gewenste kwaliteit. Uitslagen en rapportages worden vanuit de meetkamer direct bij u aangeleverd.

RECENTE PROJECTEN

Septictank 20000L
Septictank 20000L

Septictank 20000L

GP Stainless Constructions produceert RVS tank voor toepassing in een waterzuiveringsinstallatie.

Lees meer