GP STAINLESS GROUP

Algemene voorwaarden

  • Meerdere industrieën
  • Gecertificeerd laswerk
  • Maatwerk oplossingen

Deze website biedt algemene informatie over de producten en diensten van GP Stainless Group. De informatie op deze website wordt door ons met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

 

De website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Die websites zijn door ons te goeder trouw geselecteerd ter informatie van de gebruikers van haar website. Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij GP Stainless Group en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons niet toegestaan.

 

Privacy

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan ons verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ons verwijzen wij u graag naar onze privacy statement.https://gp-stainless:8890/privacy/